Wyłączenie Odpowiedzialności

Diagnozy i terapie wykonywane w Holistycznym Gabinecie Biorezonuj nie są diagnozami i terapiami w rozumieniu medycyny akademickiej, a aparatura na której pracujemy nie jest aparaturą medyczną w rozumieniu art.2 pkt.38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Wizyta u nas nie zastępuje konsultacji lekarskiej, nie zmieniamy też zaleceń lekarskich. Gabinet Holistyczny Biorezonuj nie prowadzi działalności leczniczej czy medycznej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej/Dz.U.2016.1638 j.t.

Udostępniane porady na stronie Holistycznygabinet.pl powinny być porównywane z własnym przypadkiem, szczegółowo analizowane, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecana jest konsultacja lekarska.

Informacje zawarte w serwisie Holistycznygabinet.pl mają jedynie charakter edukacyjny, zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym i nie mogą być traktowane jako konsultacja przypadku danej osoby. Wyrażone tu opinie nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą jej zastąpić. Autor i wydawca serwisu nie może odpowiadać za błędy wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie, lub brakiem zastosowania się do nich. Zawarte w serwisie Holistycznygabinet.pl informacje są jedynie opiniami autora i dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie, zostały podane właściwie. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego preparatu, suplementu lub leku. Holistycznygabinet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych w serwisie.

W naszej stronie Holistycznygabinet.pl znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji.

Nie leczymy w rozumieniu medycyny akademickiej. Przeprowadzamy wyłącznie testy biorezonansowe i biorezonansowe terapie niekonwencjonalne. Nie zastępują one wizyty lekarskiej i badań medycznych. Test stwierdza jedynie obecność specyficznych drgań (częstotliwości) danego obciążenia, których istnienia nie potwierdza oficjalnie nauka.

Prawa autorskie

Copyright © 2024 Holistyczny Gabinet Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie zdjęcia, teksty, grafiki na stronie internetowej Holistycznygabinet.pl stanowią wyłączną własność autora oraz podlegają ochronie przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody autora.

error: Treści są chronione prawem. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone.